Общинска избирателна комисия Стамболово


РЕШЕНИЕ
№ 139-МИ/НР
Стамболово, 15.11.2015

ОТНОСНО: Становище по отношение на постъпила жалба от страна на МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА срещу Решение № 137-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК-Стамболово, във връзка с която е и образуваното Адм.Дело 566/2015г. по описа на Административен съд Хасково;

Уважаеми колеги, следва да вземем становище по така постъпилата жалба от МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА- неизбран кандидат за ОС от Българска социалистическа партия, срещу наше Решение № 137-МИ/НР от 26.10.2015г. относно ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ. По така пратената жалба до Административен съд Хасково е образувано вече Адм.дело 566/2015г., като същото е насрочено за 16.11.2015г. от 14:00часа. Предлагам да разгледаме обстойно твърдяните от жалбоподателката доводи и да вземем отношение по тях.

 

На основание чл. 459, ал.3 от ИК и в изпълнение на т. 11 от Решение № 2901-МИ/05.11.2015г. на ЦИК-София, след поименно гласуване, ОИК – Стамболово прие следното:  

Р Е Ш Е Н И Е :

 1. Общинска избирателна комисия- Стамболово, взема следното становище по подадената до Административен съд Хасково жалба от страна на МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА- неизбран кандидат за общински съветник от Българска социалистическа партия, а именно:
 • Решение № 137-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК – Стамболово е правилно, законосъобразно и в съответствие с Изборния кодекс.
 • В жалбата са изложени общи твърдения за нарушение на разпоредбата на чл. 437, ал. 2 и ал. 3 от ИК, без да се сочат от конкретни доказателства за тези нарушения. Не е посочено конкретно в кои точно СИК е извършено твърдяното по горе нарушение на норми от ИК. Като се твърди, че част от избирателните бюлетини не са били по утвърдения образец, нямат два броя печати и пр. Тези твърдения са неоснователни, тъй като за нито едно от тях жалбоподателката не е приложила доказателства, а и няма постъпили сигнали за нарушения на ИК в изборния ден до ОИК-Стамболово.
 • Жалбоподателката не сочи конкретни доказателства и   конкретни СИК, допуснали нарушения в протоколите, където относно твърдението в същите секционни протоколи не правилно е бил отчетен броят на отбелязаните предпочитания /преференции/ на гласоподавателите в бюлетините за отделните кандидати за общински съветници, което било нарушение на ал. 4 ал. 5 на чл. 437, от ИК и на разпоредбата на чл. 454 от ИК.
 • Изложение са и твърдения за нарушения на административно-производствените правила, като по конкретно в процеса на гласуване били допуснати до гласуване на избиратели които са нямали право на глас и такива с изтекъл срок на валидност на документа им за самоличност, също и за нанесени поправки в протоколите, които не са подписани от всички членове и последните относно твърдението били направени след обявяване на резултатите, като тези си твърдения жалбоподателката отново не посочва конкретни СИК и навежда твърдения без да се прилага конкретни доказателства за тях. Това твърдение също е неоснователно, тъй като след приключване на изборите всички избирателни списъци се изпращат в отдел ,,ГРАОН“ към съответната областна администрация – Хасково, за проверка и такива нарушения описани в жалбата не са констатирани.
 • Посочените като нарушения в жалбата на СИК с. Тънково, СИК с Балкан, СИК с. Жълти бряг и СИК с. Кралево – извършени поправки в секционните протоколи, следва да се отбележи видно и от начина им на извършване поправките нямат отношение към получените изборни резултати. Посочените като нарушение две поправки в т. 9 – разпределение на гласовете по кандидатски листи и по т. 10 от изборния протокол на СИК с. Балкан не са съществени, тъй като при допуснати грешки съгласно Методическите указания /МУ/ от ЦИК могат да бъдат извършвани поправки с подписи от състава на комисията. В самия протокол на СИК с. Балкан е извършена поправка в последната клетка на т.9 за бюлетините, от които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и последните нямат отношение към изборния резултат и тази поправка е извършена след проверка на контролите поради неправилно пресмятане като числото 19 е заменено с числото 16. Освен това в т. 9 за БСП чийто представител е оспорващата, разпределението на гласовете е НУЛА и този резултат съответства и на резултата по т. 10 – предпочитания /преференциите/ за кандидатите, а там извършената поправка е за ПП ,,Реформаторски блок“.  
 • Решението на ОИК представлява готова бланка /приложение № 85 - МИ/ и се приема след получени данни от ,,Информационно обслужване“ към ОИК, които данни са отразени в решението и представляват обявените имена на Общинските съветници по реда на чл. 453 и чл. 454 от ИК, брой мандати и разпределението на предпочитанията /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи.
 • В нито един протокол на СИК няма отбелязано на лист 7-ми, че има постъпили жалби, които да са приложени към последния или да са възникнали спорове между комисията. Единствено в изборния протокол на СИК – с. Тънково е посочено, че са възникнали леки спорове, но и там не са постъпили жалби, още по малко има и приложени такива към протокола. В ОИК – Стамболово, през целия изборен ден от неговото започване до приключването му в 19.00 часа и до отчитането на резултатите от изборите не са постъпвали жалби нито от избиратели нито от членове на СИК. ОИК не е бил сезиран за да се произнесе по нито едно нарушение на ИК.
 • За да има манипулиране на избирателния ,,вот“, както се твърди от жалбоподателката Магдалена Николова Димчева, следва да имаше поправка в част II от протоколите на СИК – брой на намерените бюлетини в изборната кутия /респективно действителни и недействителни/, такива поправки и манипулации няма в нито един протокол на която и да е СИК от всичките общо 26 избирателни секции.
 • По отношение на направеното искане за откриване на производство по оспорване на истинността на протокол на ОИК – Стамболово, а така също и откриване на производство и по отношение на изборните протоколи на СИК, същото е НЕОСНОВАТЕЛНО, всички протоколи са изготвени в съответствие с ИК и дадените методически указания от ЦИК, подписани са от всички членове на СИК.
 • По отношение на направеното искане за оглед на всички изборни книжа и материали, както и повторно преброяване на бюлетините, също е НЕОСНОВАТЕЛНО и следва да се остави без уважение, защото не е посочено за коя СИК ще се извърши преброяване на бюлетини.

С оглед на по- горе изложеното, жалбата следва да бъде оставена без уважение и да бъде отхвърлена, а Решение № 137-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК – Стамболово да бъде потвърдено.

 1. Взетото в т.1 становище по подадената жалба, следва да се поддържа в съдебна зала от упълномощения представител на ОИК-Стамболово, съгласно Решение № 138-МИ/НР от 11.11.2015г.

Председател: Ангел Янков Янков

Секретар: Хамдие Тасим Сабри

* Публикувано на 17.11.2015 в 09:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 141-МИ/НР / 11.12.2015

  относно: Становище по постъпилата Касационна жалба против Решение № 316 от 25.11.2015г. на Административен съд- Хасково;

 • № 140-МИ/НР / 11.12.2015

  относно: Определяне на член от комисията за осъществяване на процесуално представителство, във връзка с постъпила Касационна жалба против Решение № 316 от 25.11.2015г. на Административен съд- Хасково, постановено по Адм.Дело 566/2015г. по описа на Административен съд Хасково;

 • № 139-МИ/НР / 15.11.2015

  относно: Становище по отношение на постъпила жалба от страна на МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА срещу Решение № 137-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК-Стамболово, във връзка с която е и образуваното Адм.Дело 566/2015г. по описа на Административен съд Хасково;

всички решения